สารสนเทศ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือใช้เว็บเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนประชารัฐ
-เว็บโรงเรียนประชารัฐ สท.
-เว็บหลักประชารัฐ
-E-Budget Obec
-SMSS
- ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.69.220
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 50
54.81.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.4.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
110.84.xxx.xx

  ทั้งหมด: 50
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เรียนดี มีวินัย ใผ่คุณธรรม นำสังคม
 นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู

 ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

 

 นางสาวปภาวรรณ  จิรัมย์
ภาษาไทย

 นางสาวอัญชลี  ประประโคน
เทคโนโลยีฯ

 นางสาวณัฏฐา  สุขแก้ว
เทคโนโลยีฯ

 นางสาวจุฑารัตน์  โน้ตไธสง
นาฏศิลป์

 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 

น.ส.ปรียากุล  พงษ์พิมาย
เทคโนโลยีฯ

น.ส.ทรรศนวรรณ  กาญจนฤทธากรณ์
เทคโนโลยีฯ

น.ส.วัชราภรณ์  เวทย์จรัส
ภาษาอังกฤษ

น.ส.กชกร  เพชรประโคน
วิทยาศาสตร์

น.ส.อทิศรา  วัฒนพงศ์ศิริ
ภาษาอังกฤษ
     
       
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
 
 
 น.ส.สมบูรณ์ทรัพย์ กงประโคน
คณิตศาสตร์
 น.ส.สิรินดา แวงวรรณ
คณิตศาสตร์
 น.ส.นาถยา จาบวิหก
ภาษาอังกฤษ
 นายวีระพงษ์ วงสุวรรณ์
ภาษาอังกฤษ
 
 น.ส.สุนิษา หอมจันทร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
น.ส.สุภาภรณ์ แย้มประโคน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
น.ส.ยุรัตนา ปะโนรัมย์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 น.ส.นุจรี ชัยสุวรรณ
สังคมศึกษา
     
 นายศุกลวัฒณ์ คืนดี
เทคโนโลยี
 นายชนปภัส ช่างทอง
เทคโนโลยี
 น.ส.นฤมล ชัยกระสัง
เทคโนโลยี
นายธีรยุทธ  อัมรารัมย์
พลศึกษา
       
 
นายโมไนยพงศ์ แคประโคน
ภาษาไทย
 
น.ส.จันทร์จิรา โสมประโคน
ภาษาไทย
 น.ส.รพีพรรณ ปรีชา
ภาษาไทย
 
       
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
 
 
สุภาพร  สีเหลืองอ่อน
ปฐมวัย
 
จิรภา  วิชผล
ภาษาไทย
 
น.ส.กัญญาภัทร  บุระประโคน
ภาษาไทย
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านแสลงโทน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-08-01 (8915 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]