สารสนเทศ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือใช้เว็บเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนประชารัฐ
-เว็บโรงเรียนประชารัฐ สท.
-เว็บหลักประชารัฐ
-E-Budget Obec
-SMSS
- ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.69.220
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 49
54.81.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.4.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 49
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เรียนดี มีวินัย ใผ่คุณธรรม นำสังคม
 ฝ่ายบริหาร 4 งาน


 
นายสุวรรณ  ภาษี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นส. ............
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

   
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารทั่วไป
       

นายวิษณุ อุพลรัมย์

นางวราทิพย์ เหลืองเดชานุรักษ์
 
นายเริงศักดิ์ แพพิพัฒน์

นายสมชีพ ช่างทอง
       

นายสมเกียรติ เฉลาประโคน

นายทิตตนัย สมานชัย
 
นางวานา บุญนาน

นายสุพจน์ ไวยารัตน์
       

นางจำนรรจา อุพลรัมย์

นางวิไลวรรณ แพพิพัฒน์


นายชัยยงค์ อุสวาสดิ์วงศ์
       

นางกัญญาภัทร เวียงใต้

นางสุกัญญา สุขกูล
 
นายสุรชัย เหลืองเดชานุรักษ์
       

นางนิรมล ลีประโคน

นางสุนิตตา เอ็มประโคน
 


นางสงวนศรี นรัฐกิจ

       

นางกรรณิการ์  ลีประโคน
   


นางเจษฎา  กันยาเลิศ

       
 
น.ส.พรนิภา  ชะเทียนรัมย์
  
   
นางวาสนา จันทร์สนาม

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านแสลงโทน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-07-31 (8355 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]