สารสนเทศ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือใช้เว็บเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนประชารัฐ
-เว็บโรงเรียนประชารัฐ สท.
-เว็บหลักประชารัฐ
-E-Budget Obec
-SMSS
- ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.69.220
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 50
46.229.xxx.xxx
54.81.xx.xxx
46.4.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 50
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เรียนดี มีวินัย ใผ่คุณธรรม นำสังคม
 พันธกิจ

พันธกิจ  MISSION  : สิ่งที่ต้องดำเนินการ


          1.  สร้างเสริมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงก้าวทันเทคโนโลยี

          2.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒธรรมไทยและท้องถิ่น

          4.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการกระจายอำนาจ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านแสลงโทน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (204638 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]