สารสนเทศ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือใช้เว็บเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนประชารัฐ
-เว็บโรงเรียนประชารัฐ สท.
-เว็บหลักประชารัฐ
-E-Budget Obec
-SMSS
- ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.69.220
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 55
54.81.xx.xxx
46.4.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
103.121.xx.xxx

  ทั้งหมด: 55
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เรียนดี มีวินัย ใผ่คุณธรรม นำสังคม
 แบบ ลส. ลูกเสือ

แบบ ลส. ๑ คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ

แบบ ลส. ๒ ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ


แบบ ลส. ๓ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

แบบ ลส. ๔ ใบโอนกองลูกเสือ

แบบ ลส. ๕ รายงานการลูกเสือประจำปี

แบบ ลส. ๖ ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง

แบบ ลส. ๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ

แบบ ลส. ๘ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

แบบ ลส. ๙  ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ

แบบ ลส. ๑๐
รายงานทางการเงินลูกเลือ

แบบ ลส. ๑๑ ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ

แบบ ลส. ๑๒ ใบตั้งกองลูกเสือ

แบบ ลส. ๑๓
ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ


แบบ ลส. ๑๔ ใบสำคัญคู่กับเข็มสมนาคุณ

แบบ ลส. ๑๕ บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง

แบบ ลส. ๑๖ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ

แบบ ลส. ๑๗ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

แบบ ลส. ๑๘ บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ

แบบ ลส. ๑๙ ใบเสร็จรับเงินสงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านแสลงโทน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-07-25 (1738 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]