สารสนเทศ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือใช้เว็บเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนประชารัฐ
-เว็บโรงเรียนประชารัฐ สท.
-เว็บหลักประชารัฐ
-E-Budget Obec
-SMSS
- ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.69.220
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 50
54.81.xx.xxx
46.4.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 50
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เรียนดี มีวินัย ใผ่คุณธรรม นำสังคม
 คู่มือการบริหาร ลส.ในสถานศึกษา

บทที่ 1 สภาพปัญห

บทที่ 2 สาระสำคัญของลูกเสือ

บทที่ 3 จุดประสงค์แห่งการลูกเสื

บทที่ 4 พัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการลูกเสือบทที่ 5 การบริหารลูกเสือในสถานศึกษา

ผนวก 1 ระบบหมู่ลูกเสือ

ผนวก 2 การขออนุมัติตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ

ผนวก 3 การเดินทางไกล

ผนวก 4 พิธีการของลูกเสือ

ผนวก 5 ไม้พลองลูกเสือ

ผนวก 6 ไม้ง่ามลูกเสือ

ผนวก 7 ขั้นตอนและวิธีการสอบวิชาพิเศษ

ผนวก 8 เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนาร

ผนวก 9 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผนวก 10 เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ

ผนวก 11 ทักษะชีวิต

ผนวก ๑๒ การเล่าเรื่องสั้น

ผนวก ๑๓ โครงสร้างการบริหารลูกเสือในสถานศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านแสลงโทน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-07-24 (1384 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]