สารสนเทศ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือใช้เว็บเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนประชารัฐ
-เว็บโรงเรียนประชารัฐ สท.
-เว็บหลักประชารัฐ
-E-Budget Obec
-SMSS
- ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.69.220
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 53
54.81.xx.xxx
46.4.xxx.xxx
170.84.xx.xxx
137.74.xxx.xx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 53
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เรียนดี มีวินัย ใผ่คุณธรรม นำสังคม
 เอกสารพัฒนานักเรียนจุดเน้น

เอกสารประกอบการพัฒนาจุดเน้นนักเรียน ให้มีคุณภาพ

1.ทักษะการคิด

2.ด้านแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา

3.ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

4.ด้านอยู่อย่างพอเพียง

5.ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน

6.ทักษะการสื่อสารตามช่วงวัย

7.ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

8.การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

9.ทักษะชีวิต

10.คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง

11.ใฝ่เรียนรู้

12.ใฝ่ดี

13.อ่านออก เขียนได้สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านแสลงโทน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-05-31 (1680 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]