สารสนเทศ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือใช้เว็บเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนประชารัฐ
-เว็บโรงเรียนประชารัฐ สท.
-เว็บหลักประชารัฐ
-E-Budget Obec
-SMSS
- ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.69.220
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 50
54.81.xx.xxx
46.4.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 50
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เรียนดี มีวินัย ใผ่คุณธรรม นำสังคม
 คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญ

คำชี้แจง : การประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 การพัฒนาและการสอนสมรรถนะ  ๕  สมรรนะ  นั้นต้องทำทุกชั้น  และประเมินไปพัฒนาไปตลอดเวลา  ตั้งแต่ชั้น ป.๑ ไปถึงชั้น ป.๖ ในระดับประถมศึกษา  แล้วไปประเมินครั้งสุดท้ายครั้งเดียวเมื่อนักเรียนไปอยู่ชั้น ป.๖  ส่วนระดับมัธยมศึกษา  ประเมินไปพัฒนาไปตั้งแต่ชั้น ม.๑ ถึง ม.๓  แต่พออยู่ชั้น ม.๓  ประเมินครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง สรุปว่า  สมรรถนะ  ๕  สมรรถนะนั้น  ประเมินจริงๆ  เพื่อส่งผลต่อฝ่ายวิชาการ  ๒  ครั้ง  คือ  ๑. เมื่ออยู่ชั้น ป.๖ หรือก่อนจบ ป.๖  ครั้งที่  ๒.  เมื่ออยู่ชั้น ม.๓  หรือก่อนจบชั้น ม.๓ โดยใช้คู่มือดังนี้  (สุวรรณ  ภาษี : ๒๕๕๘)การประเมินสมรรถนะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

     ๑.  คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญนักเรียน ป.๖

     ๒.  แบบประเมินสมรรถนะสำคัญนักเรียน ป.๖

     ๓.  แบบบันทึกคะแนนประเมินสมรรถนะ ป.๖

 การประเมินสมรรถนะ  ชั้นมัธยมถมศึกษาปีที่ ๓

     ๑.  คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญนักเรียน ม.๓

     ๒.  แบบประเมินสมรรถนะสำคัญนักเรียน ม.๓

     ๓.  แบบบันทึกคะแนนประเมินสมรรถนะ ม.๓หมายเหตุ :  ๑. ให้อ่านคู่มือให้เข้าใจ  ๒.  พิมพ์แบบประเมินมาใช้กับนักเรียน  ๓.  บันทึกคะแนนประเมินในแบบบันทึกคะแนน  เฉพาะหน้าแรก  หน้าอื่นให้สูตรแล้วไม่ต้องบันทึกสงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านแสลงโทน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-10-30 (2346 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]