สารสนเทศ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือใช้เว็บเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนประชารัฐ
-เว็บโรงเรียนประชารัฐ สท.
-เว็บหลักประชารัฐ
-E-Budget Obec
-SMSS
- ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.69.220
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 50
54.81.xx.xxx
46.4.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 50
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เรียนดี มีวินัย ใผ่คุณธรรม นำสังคม
 ประวัติหน่วยงาน

ประวัติโรงเรียนบ้านแสลงโทน


                    

โรงเรียนบ้านแสลงโทน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2468 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านแสลงโทนเป็นสถานที่เล่าเรียนให้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านไทร 1 (บ้านแสลงโทน)”

                  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2476  แผนกศึกษาธิการอำเภอประโคนชัย  ได้ซื้อห้องแถวชั้นเดียวจากนายปอชุน  แซ่อึง  ในราคา  300  บาท  รวมทั้งที่ดิน  แล้วย้ายที่เรียนจากวัดบ้านแสลงโทนมาเรียนที่อาคารแห่งนี้  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านไทร 1  (บ้านแสลงโทน)”  ที่ดินแห่งนี้กว้าง  50  เมตร ยาว  77  เมตร  ปัจจุบันอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงโทน

                  เมื่อวันที่ 19  เมษายน พ.ศ. 2496  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 11,988 บาท  ให้ปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่ตามแบบ  ป.1  ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทำการก่อสร้างในที่ดินแปลงใหม่  ซึ่งมีเนื้อที่  56 ไร่  เนื่องจากงบประมาณมีน้อยจึงได้รื้ออาคารหลังเก่าเพื่อเอาไม้และสังกะสี มาใช้ในการก่อสร้าง  ได้เพียงปูพื้น  มุงหลังคา  ตีฝา  จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่เมื่อวันที่  15  กันยายน พ.ศ.  2496   ตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้านแสลงโทน  นับแต่นั้นมาโรงเรียนบ้านแสลงโทนพัฒนาตนเองมาโดยลำดับ  ดังนี้

                  1.  ปี  พ.ศ. 2511

 1.1  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ.  3 ห้องเรียน  งบประมาณ  90,000  บาท

           1.2  สร้างบ้านพักครู 1  หลัง  งบประมาณ  20,000  บาท

           1.3  สร้างโรงฝึกงาน  1  หลัง  งบประมาณ  30,000  บาท

           1.4  สร้างส้วมซึม  4  ที่   งบประมาณ 5,000 บาท  (ได้รับอนุญาตรื้อถอนแล้ว)

           1.5  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ค  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  40,000  บาท

                  2.  ปี  พ.ศ. 2514

           สร้างบ้านพักครูแบบไทยยกพื้นตามแบบของกรมสามัญศึกษา  2  หลัง  ราคาหลังละ  2,500  บาท  งบประมาณ 5,000 บาท

                  3.  ปี  พ.ศ. 2515

           คณะกรรมการการศึกษาสร้างเสาธงเหล็กมอบให้ งบประมาณ  3,000 บาท

    4.  ปี  พ.ศ. 2517

           4.1  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1  ซ. 3  ห้องเรียน  งบประมาณ  90,000  บาท

           4.2  สร้างถังน้ำฝน 6  ที่  งบประมาณ  17,000  บาท

                  5.  ปี  พ.ศ. 2519

           5.1  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ.1 ห้อง งบ กสช.  50,000 บาท

           5.2  สร้างบ้านพักครูมีห้องน้ำพร้อม 1  หลัง  งบประมาณ 50,000  บาท

           5.2  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ.  พื้นสูง 3 ห้อง งบประมาณ 150,000 บาท

                  6.  ปี  พ.ศ. 2521

           6.1  สร้างส้วม 3  ที่  (ติดเขตโรงเรียนด้านทิศตะวันออก)  งบประมาณ 10,000 บาท

           6.2  สร้างส้วม 3  ที่  (ติดเขตโรงเรียนด้านทิศตะวันตก)  งบประมาณ 10,000 บาท

                  7.  ปี  พ.ศ. 2525

           ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  งบพัฒนาจังหวัด ส.ส.พิชิต   ธีรรัชตานนท์ งบประมาณ  75,909  บาท

                  8.  ปี  พ.ศ. 2526

           8.1  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/26  จำนวน  8  ห้องเรียน งบประมาณ 1,000,000  บาท

           8.2  เจาะบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรธรณี  งบประมาณ  80,000  บาท

           8.3  สร้างอีฮีนเก็บน้ำฝน งบ  5,000  บาท

           8.4  เจาะบ่อน้ำบาดาล งบ  รพช. งบ 80,000 บาท

                  9.  ปี  พ.ศ. 2529

           9.1  ส้วมซึม  8  ที่นั่ง

           9.2  ถังประปาคอนกรีต  (งบ ส.ส.พิชิต ธีรรัชตานนท์)  งบประมาณ  20,000  บาท

                  10.  พ.ศ. 2530

           10.1 หอประชุมแบบ  สปช. 205/2526  งบประมาณ  820,000  บาท

           10.2 บ้านพักนักการภารโรงแบบ สปช.304/2526 งบประมาณ  80,000  บาท

                  11.  พ.ศ. 2531

           11.1  ส้วม 4  ที่นั่งแบบ  สปช. 601/2526 งบประมาณ  40,000  บาท

                     11.2  ขยายเขตแรงต่ำ  (ไฟฟ้าทุกห้องเรียน)  งบ 98,000 บาท

                  12.  พ.ศ. 2532

           สร้างสนามกีฬาแบบ ฝ.3 (งบพิเศษ)  งบประมาณ  175,000  บาท

                  13.  พ.ศ. 2541

           13.1  สร้างถนนคอนกรีตรอบบริเวณสนามโรงเรียน  งบประมาณ  60,000  บาท

                  14.  พ.ศ. 2543

           14.1  สร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์  งบประมาณ  60,000  บาท

           14.2  สร้างถังอีฮีนเก็บน้ำฝน  4  คอลัมภ์  งบประมาณ  50,000  บาท

                  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านแสลงโทน All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (205290 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]